1) ข้อตกลง: บริษัท ไทย เนเชอรอล กรุ๊ป ครีเอชั่น จำกัด (ในที่เรียกว่า “The Boyztoy” และ “เรา”) อันรวมไปถึงช่องทางในการบริการ ทั้งเวปไซด์นี้ thebozytoy.com และช่องทางการบริการอื่นๆทั้ง Facebook, Instagram, Line ID (ในที่เรียกรวมว่า “เวปไซด์”) ภายใต้ ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆในข้อมูลที่ให้มาทั้งหมดนี้ รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาอ่านอย่างรอบคอบคุณไม่เห็นด้วยต่อข้อตกลงและเงื่อนไขที่กล่าวไว้มาในเวปไซด์นี้ ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อตกลง คุณอาจจะไม่ถูกยินยอมให้ใช้เวปไซด์ การที่คุณใช้เวปไซต์นี้หรือเข้าไป
ดูข้อมูลในหน้าใดๆของเวปไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้บริการนี้ โดยรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ The Boyztoy กำหนดขึ้นด้วย คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้ต่อ เมื่อได้รับอนุญาตตามข้อตกลงนี้แล้ว

2) เกณฑ์อายุของผู้ใช้งาน: เราจะไม่ขายหรือส่งสิ่งของใดๆ ที่สั่งซื้อทางเว็บไซต์ให้แก่บุคคลใดโดยตรงซึ่งเรารู้ว่าอายุน้อยกว่า 16 ปี ถ้าคุณอายุน้อยกว่า 16 ปี คุณควรใช้เว็บไซต์ที่มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเข้ามามีความเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น

3) สมาชิก: ต้องมีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น และต้องให้ข้อมูล ครบถ้วนและตามจริง การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือมีการกระทำอันเป็นการหลอกลวงทาง The Boyztoy มีสิทธิ์ที่จะระงับสิทธิ์ในการเป็นสมาชิก คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของคุณเอง

4) ความถูกต้องของข้อมูลการซื้อ: เมื่อสั่งสินค้าแล้ว “ให้ถือว่าลูกค้าได้ตรวจสอบ ข้อมูลสินค้า / ราคา / ชื่อที่ อยู่ในการจัดส่ง รอบคอบเรียบร้อยแล้ว”

5) การคืนสินค้า/คืนเงิน: เมื่อจ่ายเงินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยน/ คืนสินค้า /หรือคืนเงินได้ นอกจากกรณีต่อไปนี้
– สินค้าที่สั่งซื้อกับเรา เกิดความเสียหาย ได้สินค้าไม่ครบถ้วน ได้สินค้าผิดชนิด / ไม่นับรวมสินค้าที่ซื้อกับตัวแทนจำหน่าย
– ในกรณีที่เกิดอาการแพ้
– การยกเลิกคำสั่งซื้อเนื่องจากข้อผิดพลาดในข้อมูล

6) สินค้าบกพร่อง/ไม่ครบ: ทาง The Boyztoy จะตรวจเช็คสภาพสินค้าก่อนส่งทุกครั้ง แต่เมื่อเกิดความผิดพลาดใดๆขึ้น เช่น สินค้าเกิดความเสียหาย / ได้สินค้าไม่ครบ / ได้สินค้าผิด ลูกค้าต้องแจ้งทีมงาน ภายใน 24ชม. ถ้าไม่แจ้งภายใน 24ชม หลังจากที่ได้รับสินค้าทางเราจะไม่ผิดชอบใดๆ ลูกค้าต้องถ่ายรูปหน้าซองและ ลักษณะความเสียหายในทันทีเพื่อเป็นหลักฐาน และส่งรูปถ่ายแจ้งแอดมิน เพื่อแก้ปัญหาว่าเกิดจากสาเหตุใด เพราะไปรษณีย์ไทยมีระบบคำนวณน้ำหนักของสิ่งของก่อนส่ง จึงสามารถเช็คได้ว่าสินค้าครบหรือไม่ครบ รวมทั้งเสียหายมาจากสาเหตุใด เพื่อแจ้งเคลมสินค้าต่อไป ในกรณีตรวจสอบแล้วสินค้าเสียหายจากการส่งจากไปรษณีย์ ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ แต่จะให้ความช่วยเหลือในการแจ้งไปเคลมกับไปรษณีย์ต่อไป

7) ใช้แล้วเกิดอาการแพ้: คุณควรใช้ผลิตภัณฑ์ The Boyztoy ตาม วิธีการใช้/ คำแนะนำ/ คำเตือน อย่างเคร่งครัด ทั้งควรตรวจสอบ ส่วนประกอบและสารสกัดที่คุณเคยแพ้ ที่ระบุไว้ในผลิตภัณฑ์ก่อนทุกครั้งสำหรับผิวแพ้ง่าย,มากๆควรทดสอบ บริเวณข้อพับ 24ชม. ก่อนใช้ เพื่อทดสอบการแพ้ อย่างไรก็ดีหากปัญหาการระคายเคืองหรือแพ้ขึ้น ควรหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ และ โปรดติดต่อเราเพื่อให้เราตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงของปัญหา ถ้าเกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้ จะต้องแจ้งเราภายใน 7วัน หลังจากใช้สินค้าไปแล้ว และสินค้าควรใช้ไม่เกินกว่า 10% และจำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล เพื่อป้องกันการแอบอ้างเพื่อเราจะได้ทำการคืนเงินให้เต็มจำนวน

8) การยกเลิกคำสั่งซื้อเนื่องจากข้อผิดพลาด: The Boyztoy มีสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ ได้ตลอดเวลาในกรณีที่มีข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใส่ข้อมูลหรือข้อผิดพลาดอื่นๆที่ไม่คาดคิดอื่นๆที่มีผลให้ข้อมูลที่ปรากฏในหน้าเวปไซด์ไม่ถูกต้อง (เช่น รูปสินค้า ราคาสินค้า หรือรายละเอียดต่าง) ถ้าเรากำลังดำเนินการแก้ไข แต่มีการชำระเงินเข้ามาในขณะนั้น The Boyztoy จะคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับสินค้าที่มีข้อมูลผิดพลาด.

9) การขายต่อ: ทาง The Boyztoy ไม่อนุญาตให้ทำการซื้อเพื่อขายต่อไม่ว่ากรณีใดๆ และช่องทางใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเพื่อกำไรหรือเหตุผลใดก็ตาม ถ้าไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายของเรา มีความผิดในข้อตกลงทางการค้าและด้านกฎหมายลิขสิทธิ์

10) ทรัพย์สินทางปัญญา: The Boyztoy เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งหมายรวมถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ชื่อเฉพาะ รูปภาพประกอบ การออกแบบ สัญลักษณ์ คำพูด และเนื้อหาต่างๆที่ปรากฏในทุกๆหน้าของ thebozytoy.com ห้ามมิให้ผู้ใดหรือบริษัทใดทำการทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ เผยแพร่หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก The Boyztoy

11) การเชื่อมโยงเวปไซด์: เวปไซด์นี้อาจเชื่อมต่อ ไปยังเว๊ปไซด์อื่นภายนอก ที่นอกเหนือการควบคลุมของเรา เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการละเมิดใดๆในช่องโหว่ของระบบอินเตอร์เนทที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์แห่งนี้

12) รายละเอียดเวปไซด์: The Boyztoy สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข ราคา ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในแต่ละครั้งถือว่าคุณตกลงยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดแล้ว และยึดเอาข้อมูล รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบันเป็นสำคัญ