The Boyztoy เป็นแบรนด์เครื่องสำอางผู้ชายที่มีความเฉพาะตัวมาก เพราะเราคำนึงตั้งแต่ ลักษณะนิสัย พฤติกรรมของผู้ชาย เป็นผลให้การคิดค้นเครื่องสำอาง รวมทั้งการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ สี และความเหมาะสมในใช้งานในผลิตภัณฑ์ของเรามีความแตกต่าง ที่ไม่ใช่แค่เอาเครื่องสำอางผู้หญิง มาติดแค่คำว่า “For Men” คุณจึงมั่นใจได้ว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของ The Boyztoy แล้วไม่ต้องกลัวว่าดูสำอางหรือไม่แมน เพราะมันออกแบบมาสำหรับผู้ชายแบบคุณจริงๆ

เนื่องด้วยเรามีลูกค้าจำนวนมาก เพื่อป้องกันความสับสนหรือเข้าใจคลาดเลื่อน เช่นการให้ข้อมูล หรือการสั่งซื้อซ้ำซ้อน เราจึงใช้การติดต่อกับลูกค้าในช่องทางที่มีการ “บันทึกข้อมูลในการสนทนา” เท่านั้น จึงไม่มีการติดต่อทางโทรศัพท์ครับ