ช่วงเวลาการเจริญเติบโตของ เส้นขน ผม

เส้นขนหรือผม อาจจะปัญหาเนื่องมาจากปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ รวมทั้งอายุที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงคิ้ว หนวด เครา จอน ผม อื่นๆที่มีคุณภาพแล้ว สิ่งสำคัญที่ลูกค้าหลาย คนมองข้าม คือ การเข้านอนแต่หัวค่ำและเป็นเวลา เพราะร่างกายทั้งระบบจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในช่วงเวลา 5ทุ่ม-ตี2 นั่นหมายถึงช่วงเวลาที่ คิ้ว หนวด เครา จอน ผม ถูกกระตุ้นและซ่อมแซมมากที่สุด ทำหน้าที่ร่วมกัน ระหว่าง โปรตีน และ Growth hormone และสารอาหารอื่นๆที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของผม ขน ดังนั้นการนอนดึกและการนอนไม่เป็นเวลาติดต่อกันนานๆ อาจเป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้ เกิดปัญหาต่างๆ โดยไม่รู้สาเหตุ ดังนั้นการนอนแต่หัวค่ำและเป็นเวลา กินสารอาหารต่างๆให้ครบถ้วน รวมทั้งการออกกำลังกาย จะช่วยปรับร่างกายให้สมดุล เพิ่มฮอร์โมนและซ่อมแซมส่วนต่างๆโดยรวมซึ่งมีผลต่อ ผม ขน ตามร่างกาย อย่างมีนัยยะสำคัญ